български English

Съединението

05.09.2010

img20Нашият клуб е основен двигател в провеждането на възстановките за деня на Съединението – 6 септември, в град Съединение. Треньорът Райко, самороден актьор, повече от 10 години играе ролята на Чардафон на тържеството, което традиционно се провежда на площада на града.
Армията е строена за тържествената церемония и заря-проверка, зад гърба на попа (театрал от Съединение), революционера Райко и знаменоската стоят днешните политици. Барабанчиците бият… Каретата за разходка на туристи на конната ни база е преотстъпена на „валията на Пловдив”, който пристига с нея, арестуван от жената на Чардафон, Недялка Шилева. За последните три години в тази роля е Лияна.
Съпругата на Стоица Виолета е основен организатор на художествената програма и тя е отговорна за всички етапи от спектакъла повече от 10 години. Неин основен партньор в тежката работа по организацията е Буба, която също е била в ролята на Недялка Шилева поне пет години.
На последния празник за Съединението за първи път в групата на четниците участие взе и Велизар, който с пояс, бяла риза и мустаци се оказа, че прилича на жив възрожденец.
Всичко традиционно завършва с разкошна вечеря в дома на Стоица.

Снимки от Съединение 2010