български English
 

Услуги

 

Конна база НиесаКонната база предлага изключителни възможности за активен спорт, туризъм и пълноценен отдих. Любителите на конния спорт могат да се обучават в езда от нашите професионални треньори и инструктори. Базата предлага и 70 бокса с отлични условия за отглеждане на коне.

Екипът на базата има и утвърдени традиции в ездата за деца и възрастни с увреждания.

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с клиентите на конната база са поставени на видно място в базата. Всеки клиент (и неговият родител/настойник за деца до 18 години) трябва да е запознат и да е съгласен с тези Общи условия преди да ползва услугите на базата.

Очакваме Ви на КОННА БАЗА НИЕСА!

Училище по езда