български English
 

Нашите успехи

ПОСТИЖЕНИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПЪРВЕНСТВА

2023

Прескачане на препятствия

     • Андреа Тодорова
      • Част от националния отбор, категория юноши до 14г
      • Две 1ви места и едно 3то на Международен турнир, категория юноши до 14г, 110-115см, Царацово
     • Ая Митева
      • Част от националния отбор, категория Млади ездачи
      • Държавен шампион в категория млади ездачи
      • 2ро място отборно на Балкански шампионат, категория Млади ездачи, 130см, Гърция
     • Виктория Атанасова
      • Част от националния отбор, категория юноши до 18г
      • 1во място индивидуално на Международен турнир, категория юноши до 18г, 140см, Царацово
      • 3то място отборно на Балкански шампионат, категория юноши до 18г, 130см, Гърция
     • Даная Велинова
      • 3то място индивидулано на Международен турнир, категория Бронз тур, 110 см, Царацово
     • Дара Брезовеа
      • Част от националния отбор, категория юноши до 18г
      • 3то място отборно на Балкански шампионат, 130см, категория юноши до 18г, Гърция
     • Драга Тодорова
      • 1во място индивидуално на Международен турнир, категория Бронз тур, 110 см, Царацово
     • Стефан Ботев
      • Част от националния отбор, категория юноши до 14г
      • Три 2ри места на Международен турнир, категория юноши до 14г, 110-115см, Царацово
     • Яна Бонева
      • 3то място индивидуално Държавен шампионат за категория Аматьори

Обездка

     • Дара Брезова
      • Част от националния отбор, категория юноши до 18г
      • Три 1ви места на Международен Турнир, Царацово
      • 3то място отборно Балкански шампионат, Гърция
     • Мирела Райкова
      • Част от националния отбор, категория Мъже/Жени
      • Държавен шампион в категория клас Т, Меже/Жени
      • 3то място на Международен турнир, категория Мъже/Жени, Царацово

2022

Прескачане на препятствия

     • Ая Митева
      • Част от националния отбор, категория юноши до 18г
      • 1во място индивидуално на Балкански шампионат, категорияМлади ездачи, 135см, Румъния
      • 2ро място индивидуално на Държавен шампионат, категория Млади ездачи, 130см
      • 1во място отборно на Купа на нациите , категория юноши до 18г, 130см, Царацово
      • 2ро място индивидуално, категория 5 годишни коне на Международен, 110см, Царацово
      • 2ро място отборно Международен турнир, 135см, Божурище
     • Виктория Атанасова
      • 3то място индивидуално на Световна купа, 125см, Божурище
     • Даная Велинова
      • Част от националния отбор, категория юноши до 18г
      • 2ро място отборно Балкански шампионат, катеория юноши до 18г, 130см, Румъния
      • 2ро място отборно EEF, 135см, Божурище
     • Златолина Мукова
      • 3то място индивидуално на Държавен шампионат, 115см, категория Аматьори
      • 1во и 2ро място индивидуално на Международен турнир, категория Аматьори, 100/105см Божурище
     • Кристияна Атанасова
      • Част националния отбор, категория Млади ездачи
      • 2ро място отборно EEF, 135см, Божурище
      • 3то място индивидуално Световна купа, 130см, Царацово
      • 2ро място индивидуално Международен турнир, 130см, Божурище
     • Ния Стоименова
      • Част от националния отбор, категория Жени
      • 1во място индивидуално Международен турнир, 130см, Божурище
     • Стефан Ботев
      • Част от националния отбор, категория юноши до 14г
      • 3то място отборно EEF, 115см, Божурище

Обездка

     • Дара Брезоева
      • Част от националния отбор, категория юноши до 18г
      • 1во място индивидуално Държавен шампионат, категория юноши до 18г
      • 1во място индивидуално финал на Балканска лига, категория юноши до 18г, Царацово
      • 2ро място отборно Балкански шампионат, категория юноши до 18г, Румъния
      • 3то индивидуално Балкански шампионат, категория юноши до 18г, Румъния
     • Мирела Райкова
      • Част от националния отбор, категория Мъже/Жени
      • 2ро място индивидуално Държавен шампионат, категория Мъже/Жени – клас Т
      • 1во място индивидуално финал на Балканска лига, категория Мъже/Жени
      • 3то място отборно Балкански шампионат по обездка, категория Мъже/Жени
      • 1во място индивидуално – финал на Балканска лига, категория Мъже/Жени
     • Сияна Райкова
      • Част от националния отбор , категория юноши до 18г
      • 2ро място индивидуално Държавен шампионат, категория юноши до 18г
      • 2ро място индивидуално финал на Балканска лига, категория юноши до 18г, Царацово
      • 2ро място отборно Балкански шампионат, категория юноши до 18г, Румъния

2021

Обездка

     • Мирела Райкова
      • Част от Националния отбор, категория Мъже/Жени
     • Сияна Райкова
      • Част от Националния отбор, категория юноши до 18г
      • 1во място индивидуално на Държавно първенство, категория юноши до 18г
      • 3то място индивидуално на Балкански шампионат, категория юноши до 18г, Гърция

Прескачане на препятствия

     • Ая Митева
      • Част от Националния отбор, категория юноши до 18г
      • 1во място индивидуално на Международен турнир, категория юноши до 18г, 125см, Унгария
      • 2ро място индивидуално на Международен турнир, 115см, Унгария
      • 1во място индивидуално на Световна купа, Божурище
      • 3то място индивидуално на турнир, категория юноши до 18г, Саморин
      • 3то място на Държавно първенство, категория Юноши до 18г
      • 3то място на Държавно първенство, категория Група Б
      • 1во място отборно на Балкански шампионат, юноши до 18г, Гърция
     • Андриана Овчарова
      • 3то място индивидуално в турнир Купа България, категория Аматьори
     • Ан Митева
      • 3то място индивидуално в турнир Купа България, категория Пони ездачи
     • Даная Велинова
      • Част от Националния отбор, категория юноши до 14г
      • 2ро място отборно на Балкански шампионат, категория юноши до 14г, Гърция
     • Златолина Мукова
      • 2ро място индивидуално в турнир Купа България, категория Аматьори
     • Кристияна Атанасова
      • Част от Националния отбор , категория Млади ездачи
      • 2ро място на Държавно първенство , категория Млади ездачи
      • 2ро място на Държавно първенство, категория Група Б

2020

Обездка

     • Мирела Райкова
      • 1ро място индивидуално Държавно първенство , категория Млади ездачи
      • 1во и 3то място Международен турнир , категория Млади ездачи, Царацово
     • Райко Гануков
      • 2ро място индивидуално на Държавно първенство, категория Група Б
     • Сияна Райкова
      • Две 2ри места на Международен турнир, категория Млади ездачи, Царацово
     • Христина Халаджова – Божинова
      • 3то място индивидуално Държавно първенство, категория аматьори

Прескачане на препятствия

     • Алара Чолак
      • 1во място индивидуално на Купа България, категория Аматьори
     • Алейна Чолак
      • 1во място индивидуално на Купа България, категория Аматьори
     • Ая Митева
      • 2ро място индивидуално на Купа България
     • Кристяна Атанасова
      • 3то място индивидуално на Купа България

2019

     • Ая Митева 
      • 3то място на Европейски шампионат по прескачане на препятствия за юноши до 14г.
      • 3то място индивидуално на Световна купа Божурище
      • 1во място отборно на Световна купа Божурище
      • 2ро място отборно на Балкански игри
     • Елиза Чолакова
      • участник в Европейски шампионат по прескачане на препятствия за юноши до 14г.
      • 2ро място индивидуално на Световна купа Божурище
      • 1во място отборно  на Световна купа Божурище
      • 2ро място отборно на Балкански игри
      • Републикански шампион по прескачане на препятствия за юноши до 14г.
      • Републикански шампион Пони ездачи
     • Ния Стоименова
      • 2ро място на Републиканско първенство по прескачане на препятствия група Б
      • участник в Балкански игри категория ‘Жени’
     • Кристияна Атанасова
      • участник в Балкански игри категория ‘Юноши до 18г’
     • Петко Домусчиев
      • 3то място на Републикански шампионат по прескачане на препятствия категория ‘Млади ездачи’
     • Магдалена Иванова
      • Републикански шампион обездка категория ‘Юноши до 18г.’
     • Мирела Райкова
      • 2ро място на Републиканско първенство обездка клас ‘Млади ездачи’
      • 3то място на Балкански шампионат обездка клас ‘Млади ездачи’

2018

     • Ая Митева
      • участник в Европейски шампионат по прескачане на препятствия за юноши до 14г. с Каро Ас
      • 5то място на Балкански игри за юноши до 14г. индивидуално и участник в националния отбор с Каро Ас
      • 2ро място на Републикански шампионат по прескачане на препятствия за юноши до 14г. с Каро Ас
     • Райко Гануков
      • 2ро и 3то място на Републикански шампионат по обездка клас Т с Амбър и Дантес
      • 2ро място отборно на Балканиада по обездка мъже
     • Елиза Чолакова
      • Републикански шампион по прескачане на препятствия за пони-ездачи с Олаф К
      • 3то място в Републикански шампионат по обездка за пони-ездачи с Олаф К
     • Мирела Райкова
      • 2ро място отборно на Балканиада по обездка в национален отбор мъже с Бруклин
     • Магдалена Иванова
      • 2ро място на републикански шампионат по обездка за юноши до 18г. с Трим
      • 3то място отборно на Балканиада по обездкар юноши до 18г. с Трим

 2017

     • Ая Митева
      • 3то място на Балкански игри по прескачане на препятствия за юноши до 14г. индивидуално с Каро Ас
      • 1во място на Балкански игри по прескачане на препятствия за юноши до 14г. отборно с Каро Ас
     • Мирела Райкова
      • 2ро място на Балкански шампионат обездка за юноши до 18г. индивидуално с Бруклин
      • Републикански шампион по обездка за юноши до 18г. с Бруклин
     • Райко Гануков
      • 2ро място на Републикански шампионат обездка клас Т
      • 2ро място на Републикански шампионат обездка клас Л
     • Елиза Чолакова
      • Републикански шампион по прескачане на препятствия за пони-ездачи с Олаф К
     • Алара Чолак
      • 3то място по прескачане на препятствия на републикански шампионат за аматьори с Каспаро 10

2016

     • Вероника Миланова
      • Републикански шампион на Републиканско първенство ПП за юноши до 18 г. с Джиана Б
     • Райко Гануков
      • 5то място в инд. класиране на Балкански шампионат Обездка Атина
      • 2ро място на Републиканско първенство Обездка клас Т с Амброзия
      • 1во място на Международен турнир по Обездка Житница – клас Т с Амброзия
      • 2ро място на Международен турнир по Обездка Житница – клас Т с Дантес
     • Ния Стоименова, Вероника Миланова, Виктория Сапунарова
      • участие на Балкански игри по ПП

 2015

     • Райко Гануков
      • Балкански шампион на Балкански шампионат Обездка Истанбул с Амброзия;
      • 3то място на Републиканско първенство Обездка клас Т с Амброзия
      • 4то място на Републиканско първенство Обездка клас Т с Дантес
      • 4то място на Републиканско първенство Обездка клас Л с Лукреция
     • Вероника Миланова
      • Републикански шампион на ДП по прескачане на препятствия за юноши14/18 год. и Аматьори  с Киана

2014

     • Райко Гануков
      • Балкански шампионат Обездка Нови Сад – индивидуално класиране седмо място с Амброзия
      • 3то място на Републиканско първенство Обездка клас Т с Амброзия
      • 2ро място на Републиканско първенство Обездка клас Н  с Лукреция

2013

     • Райко Гануков
      •   Републикански шампион Обездка клас Л с Дантес
      •  3то място на Републиканско първенство Обездка клас Т с Амброзия
      •  7мо място индивидуално на Балкански шампионат Обездка Ягодово  с Амброзия

2011

     • Райко ГануковРепубликанско първенство Обездка Клас Н – Второ място с Дантес

2010

     • Райко Гануков  – Балкански шампионат Обездка Катерини – индивидуално класиране девето място с Гого