български English
 

Нашите успехи

ПОСТИЖЕНИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПЪРВЕНСТВА

2022
Прескачане на препятствия

 • Ая Митева
  • Част от националния отбор, категория юноши до 18г
  • 1во място индивидуално на Балкански шампионат, категорияМлади ездачи, 135см, Румъния
  • 2ро място индивидуално на Държавен шампионат, категория Млади ездачи, 130см
  • 1во място отборно на Купа на нациите , категория юноши до 18г, 130см, Царацово
  • 2ро място индивидуално, категория 5 годишни коне на Международен, 110см, Царацово
  • 2ро място отборно Международен турнир, 135см, Божурище
 • Виктория Атанасова
  • 3то място индивидуално на Световна купа, 125см, Божурище
 • Даная Велинова
  • Част от националния отбор, категория юноши до 18г
  • 2ро място отборно Балкански шампионат, катеория юноши до 18г, 130см, Румъния
  • 2ро място отборно EEF, 135см, Божурище
 • Златолина Мукова
  • 3то място индивидуално на Държавен шампионат, 115см, категория Аматьори
  • 1во и 2ро място индивидуално на Международен турнир, категория Аматьори, 100/105см Божурище
 • Кристияна Атанасова
  • Част националния отбор, категория Млади ездачи
  • 2ро място отборно EEF, 135см, Божурище
  • 3то място индивидуално Световна купа, 130см, Царацово
  • 2ро място индивидуално Международен турнир, 130см, Божурище
 • Ния Стоименова
  • Част от националния отбор, категория Жени
  • 1во място индивидуално Международен турнир, 130см, Божурище
 • Стефан Ботев
  • Част от националния отбор, категория юноши до 14г
  • 3то място отборно EEF, 115см, Божурище

Обездка

 • Дара Брезоева
  • Част от националния отбор, категория юноши до 18г
  • 1во място индивидуално Държавен шампионат, категория юноши до 18г
  • 1во място индивидуално финал на Балканска лига, категория юноши до 18г, Царацово
  • 2ро място отборно Балкански шампионат, категория юноши до 18г, Румъния
  • 3то индивидуално Балкански шампионат, категория юноши до 18г, Румъния
 • Мирела Райкова
  • Част от националния отбор, категория Мъже/Жени
  • 2ро място индивидуално Държавен шампионат, категория Мъже/Жени – клас Т
  • 1во място индивидуално финал на Балканска лига, категория Мъже/Жени
  • 3то място отборно Балкански шампионат по обездка, категория Мъже/Жени
  • 1во място индивидуално – финал на Балканска лига, категория Мъже/Жени
 • Сияна Райкова
  • Част от националния отбор , категория юноши до 18г
  • 2ро място индивидуално Държавен шампионат, категория юноши до 18г
  • 2ро място индивидуално финал на Балканска лига, категория юноши до 18г, Царацово
  • 2ро място отборно Балкански шампионат, категория юноши до 18г, Румъния

2021
Обездка

 • Мирела Райкова
  • Част от Националния отбор, категория Мъже/Жени
 • Сияна Райкова
  • Част от Националния отбор, категория юноши до 18г
  • 1во място индивидуално на Държавно първенство, категория юноши до 18г
  • 3то място индивидуално на Балкански шампионат, категория юноши до 18г, Гърция

Прескачане на препятствия

 • Ая Митева
  • Част от Националния отбор, категория юноши до 18г
  • 1во място индивидуално на Международен турнир, категория юноши до 18г, 125см, Унгария
  • 2ро място индивидуално на Международен турнир, 115см, Унгария
  • 1во място индивидуално на Световна купа, Божурище
  • 3то място индивидуално на турнир, категория юноши до 18г, Саморин
  • 3то място на Държавно първенство, категория Юноши до 18г
  • 3то място на Държавно първенство, категория Група Б
  • 1во място отборно на Балкански шампионат, юноши до 18г, Гърция
 • Андриана Овчарова
  • 3то място индивидуално в турнир Купа България, категория Аматьори
 • Ан Митева
  • 3то място индивидуално в турнир Купа България, категория Пони ездачи
 • Даная Велинова
  • Част от Националния отбор, категория юноши до 14г
  • 2ро място отборно на Балкански шампионат, категория юноши до 14г, Гърция
 • Златолина Мукова
  • 2ро място индивидуално в турнир Купа България, категория Аматьори
 • Кристияна Атанасова
  • Част от Националния отбор , категория Млади ездачи
  • 2ро място на Държавно първенство , категория Млади ездачи
  • 2ро място на Държавно първенство, категория Група Б

2020
Обездка

 • Мирела Райкова
  • 1ро място индивидуално Държавно първенство , категория Млади ездачи
  • 1во и 3то място Международен турнир , категория Млади ездачи, Царацово
 • Райко Гануков
  • 2ро място индивидуално на Държавно първенство, категория Група Б
 • Сияна Райкова
  • Две 2ри места на Международен турнир, категория Млади ездачи, Царацово
 • Христина Халаджова – Божинова
  • 3то място индивидуално Държавно първенство, категория аматьори

Прескачане на препятствия

 • Алара Чолак
  • 1во място индивидуално на Купа България, категория Аматьори
 • Алейна Чолак
  • 1во място индивидуално на Купа България, категория Аматьори
 • Ая Митева
  • 2ро място индивидуално на Купа България
 • Кристяна Атанасова
  • 3то място индивидуално на Купа България

2019

 • Ая Митева 
  • 3то място на Европейски шампионат по прескачане на препятствия за юноши до 14г.
  • 3то място индивидуално на Световна купа Божурище
  • 1во място отборно на Световна купа Божурище
  • 2ро място отборно на Балкански игри
 • Елиза Чолакова
  • участник в Европейски шампионат по прескачане на препятствия за юноши до 14г.
  • 2ро място индивидуално на Световна купа Божурище
  • 1во място отборно  на Световна купа Божурище
  • 2ро място отборно на Балкански игри
  • Републикански шампион по прескачане на препятствия за юноши до 14г.
  • Републикански шампион Пони ездачи
 • Ния Стоименова
  • 2ро място на Републиканско първенство по прескачане на препятствия група Б
  • участник в Балкански игри категория ‘Жени’
 • Кристияна Атанасова
  • участник в Балкански игри категория ‘Юноши до 18г’
 • Петко Домусчиев
  • 3то място на Републикански шампионат по прескачане на препятствия категория ‘Млади ездачи’
 • Магдалена Иванова
  • Републикански шампион обездка категория ‘Юноши до 18г.’
 • Мирела Райкова
  • 2ро място на Републиканско първенство обездка клас ‘Млади ездачи’
  • 3то място на Балкански шампионат обездка клас ‘Млади ездачи’

2018

 • Ая Митева
  • участник в Европейски шампионат по прескачане на препятствия за юноши до 14г. с Каро Ас
  • 5то място на Балкански игри за юноши до 14г. индивидуално и участник в националния отбор с Каро Ас
  • 2ро място на Републикански шампионат по прескачане на препятствия за юноши до 14г. с Каро Ас
 • Райко Гануков
  • 2ро и 3то място на Републикански шампионат по обездка клас Т с Амбър и Дантес
  • 2ро място отборно на Балканиада по обездка мъже
 • Елиза Чолакова
  • Републикански шампион по прескачане на препятствия за пони-ездачи с Олаф К
  • 3то място в Републикански шампионат по обездка за пони-ездачи с Олаф К
 • Мирела Райкова
  • 2ро място отборно на Балканиада по обездка в национален отбор мъже с Бруклин
 • Магдалена Иванова
  • 2ро място на републикански шампионат по обездка за юноши до 18г. с Трим
  • 3то място отборно на Балканиада по обездкар юноши до 18г. с Трим

 2017

 • Ая Митева
  • 3то място на Балкански игри по прескачане на препятствия за юноши до 14г. индивидуално с Каро Ас
  • 1во място на Балкански игри по прескачане на препятствия за юноши до 14г. отборно с Каро Ас
 • Мирела Райкова
  • 2ро място на Балкански шампионат обездка за юноши до 18г. индивидуално с Бруклин
  • Републикански шампион по обездка за юноши до 18г. с Бруклин
 • Райко Гануков
  • 2ро място на Републикански шампионат обездка клас Т
  • 2ро място на Републикански шампионат обездка клас Л
 • Елиза Чолакова
  • Републикански шампион по прескачане на препятствия за пони-ездачи с Олаф К
 • Алара Чолак
  • 3то място по прескачане на препятствия на републикански шампионат за аматьори с Каспаро 10

2016

 • Вероника Миланова
  • Републикански шампион на Републиканско първенство ПП за юноши до 18 г. с Джиана Б
 • Райко Гануков
  • 5то място в инд. класиране на Балкански шампионат Обездка Атина
  • 2ро място на Републиканско първенство Обездка клас Т с Амброзия
  • 1во място на Международен турнир по Обездка Житница – клас Т с Амброзия
  • 2ро място на Международен турнир по Обездка Житница – клас Т с Дантес
 • Ния Стоименова, Вероника Миланова, Виктория Сапунарова
  • участие на Балкански игри по ПП

 2015

 • Райко Гануков
  • Балкански шампион на Балкански шампионат Обездка Истанбул с Амброзия;
  • 3то място на Републиканско първенство Обездка клас Т с Амброзия
  • 4то място на Републиканско първенство Обездка клас Т с Дантес
  • 4то място на Републиканско първенство Обездка клас Л с Лукреция
 • Вероника Миланова
  • Републикански шампион на ДП по прескачане на препятствия за юноши14/18 год. и Аматьори  с Киана

2014

 • Райко Гануков
  • Балкански шампионат Обездка Нови Сад – индивидуално класиране седмо място с Амброзия
  • 3то място на Републиканско първенство Обездка клас Т с Амброзия
  • 2ро място на Републиканско първенство Обездка клас Н  с Лукреция

2013

 • Райко Гануков
  •   Републикански шампион Обездка клас Л с Дантес
  •  3то място на Републиканско първенство Обездка клас Т с Амброзия
  •  7мо място индивидуално на Балкански шампионат Обездка Ягодово  с Амброзия

2011

 • Райко ГануковРепубликанско първенство Обездка Клас Н – Второ място с Дантес

2010

 • Райко Гануков  – Балкански шампионат Обездка Катерини – индивидуално класиране девето място с Гого